Showing all 14 results

Show sidebar

מערכת ישיבה דגם 2035

2,990.00 2,190.00
סלון לבית מבית מחסני ריהוט גדרה הסלון כולל ספה דו ותלת 2+3 מבנה הסלון מעץ מלא רגליים מעץ מלא ספוג סגול איכותי קיימים סוגי בדים במבחר גדול ומגוון צבעים הובלה עד פתח הבית 350 ש"ח (לא כולל מנוף) אחריות לשנה על מבנה הסלון  ע"י מחסני ריהוט גדרה

מערכת ישיבה דגם 2036

3,290.00 2,790.00
סלון לבית מבית מחסני ריהוט גדרה הסלון כולל ספה דו ותלת 2+3 מבנה הסלון מעץ מלא רגליים מעץ מלא ספוג סגול איכותי קיימים סוגי בדים במבחר גדול ומגוון צבעים הובלה עד פתח הבית 350 ש"ח (לא כולל מנוף) אחריות לשנה על מבנה הסלון  ע"י מחסני ריהוט גדרה

מערכת ישיבה דגם 2037

3,290.00 2,790.00
סלון לבית מבית מחסני ריהוט גדרה הסלון כולל ספה דו ותלת 2+3 מבנה הסלון מעץ מלא רגליים מעץ מלא ספוג סגול איכותי קיימים סוגי בדים במבחר גדול ומגוון צבעים הובלה עד פתח הבית 350 ש"ח (לא כולל מנוף) אחריות לשנה על מבנה הסלון  ע"י מחסני ריהוט גדרה

מערכת ישיבה דגם 2038

3,290.00 2,790.00
סלון לבית מבית מחסני ריהוט גדרה הסלון כולל ספה דו ותלת 2+3 מבנה הסלון מעץ מלא רגליים מעץ מלא ספוג סגול איכותי קיימים סוגי בדים במבחר גדול ומגוון צבעים הובלה עד פתח הבית 350 ש"ח (לא כולל מנוף) אחריות לשנה על מבנה הסלון  ע"י מחסני ריהוט גדרה

מערכת ישיבה דגם 2039

3,290.00 2,790.00
סלון לבית מבית מחסני ריהוט גדרה הסלון כולל ספה דו ותלת 2+3 מבנה הסלון מעץ מלא רגליים מעץ מלא ספוג סגול איכותי קיימים סוגי בדים במבחר גדול ומגוון צבעים הובלה עד פתח הבית 350 ש"ח (לא כולל מנוף) אחריות לשנה על מבנה הסלון  ע"י מחסני ריהוט גדרה

מערכת ישיבה דגם 2040

3,299.00 2,790.00
סלון לבית מבית מחסני ריהוט גדרה הסלון כולל ספה דו ותלת 2+3 מבנה הסלון מעץ מלא ן רגליים מעץ מלא ספוג סגול איכותי קיימים סוגי בדים במבחר גדול ומגוון צבעים הובלה עד פתח הבית 350 ש"ח (לא כולל מנוף) אחריות לשנה על מבנה הסלון  ע"י מחסני ריהוט גדרה

מערכת ישיבה דגם 2055

3,490.00
סלון לבית מבית מחסני ריהוט גדרה הסלון כולל ספה דו ותלת 2+3 מבנה הסלון מעץ מלא רגליים מעץ מלא ספוג סגול איכותי קיימים סוגי בדים במבחר גדול ומגוון צבעים הובלה עד פתח הבית 350 ש"ח (לא כולל מנוף) אחריות לשנה על מבנה הסלון  ע"י מחסני ריהוט גדרה

מערכת ישיבה דגם 2056

4,990.00
סלון לבית מבית מחסני ריהוט גדרה הסלון כולל ספה דו ותלת 2+3 מבנה הסלון מעץ מלא רגליים מעץ מלא ספוג סגול איכותי קיימים סוגי בדים במבחר גדול ומגוון צבעים הובלה עד פתח הבית 350 ש"ח (לא כולל מנוף) אחריות לשנה על מבנה הסלון  ע"י מחסני ריהוט גדרה

מערכת ישיבה דגם 2057

4,990.00
סלון לבית מבית מחסני ריהוט גדרה הסלון כולל ספה דו ותלת 2+3 מבנה הסלון מעץ מלא רגליים מעץ מלא ספוג סגול איכותי קיימים סוגי בדים במבחר גדול ומגוון צבעים הובלה עד פתח הבית 350 ש"ח (לא כולל מנוף) אחריות לשנה על מבנה הסלון  ע"י מחסני ריהוט גדרה

מערכת ישיבה דגם 2058

2,490.00
סלון לבית מבית מחסני ריהוט גדרה הסלון כולל ספה דו ותלת 2+3 מבנה הסלון מעץ מלא רגליים מעץ מלא ספוג סגול איכותי קיימים סוגי בדים במבחר גדול ומגוון צבעים הובלה עד פתח הבית 350 ש"ח (לא כולל מנוף) אחריות לשנה על מבנה הסלון  ע"י מחסני ריהוט גדרה

מערכת ישיבה דגם 2059

4,990.00
סלון לבית מבית מחסני ריהוט גדרה הסלון כולל ספה דו ותלת 2+3 מבנה הסלון מעץ מלא רגליים מעץ מלא ספוג סגול איכותי קיימים סוגי בדים במבחר גדול ומגוון צבעים הובלה עד פתח הבית 350 ש"ח (לא כולל מנוף) אחריות לשנה על מבנה הסלון  ע"י מחסני ריהוט גדרה

מערכת ישיבה דגם 2064

4,990.00
סלון לבית מבית מחסני ריהוט גדרה הסלון כולל ספה דו ותלת 2+3 מבנה הסלון מעץ מלא רגליים מעץ מלא ספוג סגול איכותי קיימים סוגי בדים במבחר גדול ומגוון צבעים הובלה עד פתח הבית 350 ש"ח (לא כולל מנוף) אחריות לשנה על מבנה הסלון  ע"י מחסני ריהוט גדרה

מערכת ישיבה דגם 2065

2,990.00
סלון לבית מבית מחסני ריהוט גדרה הסלון כולל ספה דו ותלת 2+3 מבנה הסלון מעץ מלא רגליים מעץ מלא ספוג סגול איכותי קיימים סוגי בדים במבחר גדול ומגוון צבעים הובלה עד פתח הבית 350 ש"ח (לא כולל מנוף) אחריות לשנה על מבנה הסלון  ע"י מחסני ריהוט גדרה

ספה ענקית דגם 1002

4,290.00 3,490.00
סלון לבית מבית מחסני ריהוט גדרה הסלון כולל ספה תלת 3 מטר מבנה הסלון מעץ מלא רגליים מעץ מלא ספוג סגול איכותי קיימים סוגי בדים במבחר גדול ומגוון צבעים הובלה עד פתח הבית 350 ש"ח (לא כולל מנוף) אחריות לשנה על מבנה הסלון  ע"י מחסני ריהוט גדרה